top of page

HANDELSMERK

“Identiteit is oorsaak; 
handelsmerk is effek.”

Larry Ackerman

Handelsmerk is die proses om betekenis aan 'n spesifieke organisasie, maatskappy, produkte of dienste te gee deur 'n handelsmerk in verbruikers se gedagtes te skep en te vorm.

STRATEGIE

“Hoe mooi die strategie ook al is,
jy moet af en toe
kyk na die resultate.”

Winston Churchill

Enige voorbeeld van 'n strategiese plan moet doelwitte insluit, aangesien dit die grondslag vir beplanning is.

bottom of page